نسخ الکترونیک و حذف دفترچه سازمان تامین اجتماعی

فرآیندی که به اعتقاد برخی صاحبنظران دانشگاهی و همچنین مسئولان در دوران کرونا مورد توجه قرار گرفت و در جهان پساکرونا نیز می‌تواند تداوم یافته و هزینه‌های ناشی از مراجعات حضوری را صرف خدمات اجتماعی و فرهنگی به جامعه کند.

یکی از خدماتی که طی روزهای گذشته در این زمینه توسط سازمان تامین اجتماعی کشور ارائه شد، حذف دفاتر بیمه تامین اجتماعی بود که با جایگزین شدن کارت ملی اتفاق افتاد و مراجعات حضوری به شعب و کارگزاری‌های این سازمان را غیرضرور اعلام کرد.

مقایسه انواع واکسن

قبل از اینکه یک واکسن بتواند به مرحله تولید انبوه برسد مطالعات بسیاری جهت اطمینان از ایمنی و تاثیر آن بر روی انسان، انجام می شود. به عنوان مثال، از میان تمام واکسنهایی که بر روی حیوانات آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار می گیرند، تقریباً از هر 100 واکسن، 7 مورد میتواند به مرحله آزمایشات بالینی روی انسان برسد.

از میان واکسنهایی که به آزمایشات بالینی راه می یابند، احتمال موفقیت حدود یک پنجم میباشد. وجود واکسن های مختلف در مرحله تولید، احتمال موفقیت را افزایش می دهد.

واکسن

جهان در میان بیماری همه گیر کرونا است. واکسن ها هر ساله میلیون ها انسان را نجات می دهد.

واکسن ها با آموزش و آماده سازی سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و مقابله با ویروس ها و باکتری های مورد هدف کار می کنند.

در حال حاضر بیش از 50 نوع واکسن COVID-19 در مرحله آزمایش قرار دارد. سازمان بهداشت جهانی از طریق ACT Accelerator برای سرعت بخشیدن به واکنش همه گیر جهت مقابله با ویروس کرونا است.