صدور پروانه مسئول فنی داروخانه


مهدی مهدی پور مهر ۲۵, ۱۴۰۰ 8 دقیقه مطالعه
صدور پروانه مسئول فنی داروخانه

مدارک لازم:

۱.      استعفای مسئول فنی قبلی داروخانه مورد نظر

۲.      برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی

در صورتی که مسئول فنی معرفی شده قبلاً تائید صلاحیت شده باشد نیازی به طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست. 

تبصره: درصورتیکه مسئول فنی قبلاً تأیید صلاحیت نشده باشد برای بررسی موضوع مدارک زیر اخذ و مراتب در کمیسیون قانونی تأیید می گردد. (طبق فرم پیوست شماره ۱۴) و برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی حداکثر برای ۵ سال مطابق با بازآموزی ۵ ساله داروسازان صادر می شود و تمدید آن همزمان با تمدید پروانه مسئول فنی صورت می گیرد.

۳.   معرفی نامه از سوی مؤسس و پذیرش مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش مسئولیت فنی (ضمیمه ۶) (معرفی نامه مسئول فنی داروخانه) و تصویر پروانه مسئولیت فنی قبلی وی (در صورت وجود)

۴.      قرارداد خرید خدمتی بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن داروسازان.

۵.      دو قطعه عکس ۴ × ۳ (پشت نویسی شده)

۶.      تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی و در صورت وجود توضیحات، تصویر صفحه آخر

۷.      فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعلام شده:

فیش بانکی به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرک قدس (سیبا)

  • جهت صدور پروانه مسئول فنی شرکت به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ ریال
  • جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ ریال

۸.      ارائه مدارک داروسازی

۹.      گذراندن دوره آموزشی قانون و مقررات مربوطه توسط دانشگاه یا مراکز مورد تأیید آن

۱۰.  تصویر کارت ملی

۱۱. اعلام عدم نیاز در ساعات غیراداری (یا ساعات قبول مسئولیت فنی) از یگان و سازمان مربوطه برای داروسازان مشمول خدمات دولتی

۱۲.  تصویر گواهی پنج ساله باز آموزشی داروسازان با توجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشکی

۱۳.  تعهد سکونت در محل

۱۴.  ارائه پروانه مسئول فنی قبلی داروخانه به دانشگاه علوم پزشکی جهت ابطال. 

 

 

برچسب‌ها :