مشکلات تاسیس داروخانه


مهدی مهدی پور آبان ۵, ۱۴۰۱ 31 دقیقه مطالعه
مشکلات تاسیس داروخانه

چه موارد قانونی را یک داورساز باید بداند؟

راجع به قوانینِ چک  صدورِ چک باید اطلاعاتِ کامل داشته باشید. شما باید راجع به گزارِشِ عملکرد و ارزشِ افزوده، مالیاتِ عملکردِ سالانه و اینها اطلاعاتِ داشته باشید. شما باید راجع به حسابداری و بیزینِسی  که می‌خواهید انجام دهید، نحوه‌یِ خرید، نحوه‌یِ فروش، دِپو، تاریخِ انقضا، میزانِ مشتری و تعدادِ مشتری که دارید همه‌یِ اینها  اطلاعاتِ کامل داشته باشید. باید در موردِ تأمینِ کالا اطلاعات داشته باشید.

شما باید در خصوصِ خودِ قوانینِ وزارتِ بهداشت و آیین نامه و ضوابطِ داروسازی اداره‌یِ داروسازیِ داروخانه‌ها باید اطلاعات داشته باشید. در خصوصِ حقوقی که بیماران دارند و نسخه‌پیچی و قوانینِ با قراردادِ بیمه‌ها باید اطلاعات داشته باشید. مسائلِ متعددی باید اعلام شود و در موردش حرف زده شود.

شما با بیمه‌هایِ متعددی، تأمینِ اجتماعی، نیروهایِ مسلح، بیمه‌یِ خدماتِ درمانی بیمه‌هایِ بانک‌هایِ متعدد شما قرارداد می‌بندید. باید راجع به اطلاعاتِ حقوقی و راجع به این مسائل اطلاعات داشته باشید. شما در بحثِ خریدِ دارو یکی از مشکلاتی که ما الان داریم و خیلی از داروسازها زندان هستند به چه علت است؟ همان تخلفِ اجاره‌ یا فروشِ پروانه و مجوزِ که وزارت بهداشت به داروساز داده و این فقط هم برایِ داروخانه نیست.

وزارتِ بهداشت مشخصاً اعلام کرده که شما حقِ فروش و اجاره‌یِ پروانه را به فردِ غیر ندارید.

افرادی داشتیم چندین داروخانه را به صورتِ زنجیره‌ای خریدند، اجاره کردند و پروانه‌هایی را اجیر کردند و داروسازانی را به استعمار بردند و شروع کردند به خریدهایِ چندین میلیارد تومانی از شرکت‌ها و در یک شب ناپدید شدند و این کالا را به‌صورتِ آزاد در بین افراد دلال فروختند. ده میلیاردتومان جنس خریدند.

در حالِ حاضر شرکت‌هایِ پخش و انجمنِ صنعتِ پخش بعد از مطلع شدن از این اتفاقات تمامِ فاکتورها را کنترل می‌کنند. خودِ شرکت‌ها و مدیرانِ فروشِ شرکت‌ها جلویِ بسیاری از این اتفاقات را می‌‌گیرند. مثلاً به یک‌باره شخصی بیست‌میلیارد خرید می‌کند. خُوب مگر می‌توان بیست میلیارد فروش داشت. همیشه ماهانه یک‌میلیون خریدِ کالا داشتند و در حالِ حاضر چه اتفاقی افتاده؟ که به یک‌باره بیست میلیارد خرید کردند؟

نظارت انجمن صنعت پخش و داروسازان وزارتِ بهداشت

که این تجربیات تلخِ گذشته دوباره اتفاق نیافتد. ولی باز هم اتفاق می‌اُفتد. عزیزانی برایِ در آوردنِ درامدی بیش‌تر، برایِ کسبِ راحتیِ بیش‌تر و برایِ این‌که خودشان درگیرِ مسائلِ مالی و حقوقی و حسابرسی و حسابداری و وظایفِ مؤسس و وظایفِ مسئولِ فنی نشوند واردِ این کارها شدند و ضررهایِ هنگفتی کردند.

آیا امکان دارد یک داروساز بدلایل قانونی به زندان برود؟

واقعیتِ تلخی است. شما واردِ هر کسب‌وکاری که شوید باید تجربیاتِ اولیه‌ای داشته باشید. تجربیاتی اولیه‌ای که در داروخانه خیلی به شما کمک خواهد کرد. شما باید در مورد قوانین کارفرمایی اطلاعاتِ کامل داشته باشید. راجع به قوانینِ بیمه و بیمه پرسنل باید اطلاعاتِ کامل داشته باشید.

برای انتقال و فروش داروخانه چه مسائلی را باید رعایت کنم؟

در آیین‌نامه تاسیسِ داروخانه‌ها شما زمانی که قصدِ گرفتن داروخانه‌ای را دارید. به این کار ابطال و تأسیسِ هم‌زمان گفته می شود. در شهری مثل تهران، شما ۲۷۰۰ امتیاز باید داشته باشید. که تواناییِ گرفتنِ یک مجوزِ دولتی را داشته باشید و موافقت اصولی بگیرید و  تأسیس کنید. حالا کسی بعد از بیست سال کار کردن خسته شده و قصد تعطیل کردنِ یا واگذاری دارد. ابتدا باید پروانه‌یِ خودم را ابطال کند.

به‌ طور هم‌زمان داروسازی را انتخاب کرده و با ایشان صحبت شده و این داروسازِ دیگر قصد دارد به‌ طورِ هم‌زمان ابطال و تأسیس انجام دهد. ایشان دیگر نیاز به ۲۷۰۰ امتیاز برایِ تأسیسش در تهران ندارد. ایشان ۸۰ تا ۹۰ درصد امتیاز هم داشته باشد می‌تواند به همراهِ شخص واگذار کننده به وزارتِ بهداشت مراجعه کرده و در آنجا نامه‌یِ ابطال و تأسیسُ هم‌زمان را پر کند و به کمیسیونِ وزارت‌خانه و آن دانشگاه  مراجعه می‌کند  و به‌ طورِ هم‌زمان داروخانه‌یِ فرد واگذار کننده باطل داروخانه‌یِ ایشان با پروانه‌یِ جدید تأسیس می‌شود.

چه مدارکی برای انتقال داروخانه لازم است؟

اما مدارکی باید این وسط رد و بدل شود. یک مدرکِ خیلی ساده است جدا از مدارکِ روتین که  همه‌یِ کسب و کارها شناسنامه و کارتِ ملی و غیره می‌خواهند شما برایِ این‌که داروخانه را ابطال کنید یا تعطیل کنید باید یک برگه‌یِ مفاصا حساب از شرکت‌هایِ پخش داشته باشید. یعنی دانشگاه یک نامه‌ای به انجمنِ شرکتِ پخش می‌دهد. که این داروخانه‌ای که قصدِ تعطیل کردن دارد هر بدهی به پخش‌ها دارد اعلام کنند و بعد از این‌که تسویه‌حساب انجام شد می‌توانید داروخانه را به فردِ جدید منتقل‌کنید.

خوبیِ داروخانه‌ها این هست که برخلافِ مشکلاتی که در شرکت‌هایِ سهامی و اداره‌یِ ثبتِ شرکت‌ها وجود داره داروخانه‌ای که جدید تأسیس می‌شود دیگر درگیرِ مالیات، و بیمه‌یِ پرسنلی ور درگیرِ بدهِ قبلی نیست و این مسئله‌یِ خیلی مهمی است. حالا اگر دوست داشتید بعداً در موردِ مسائلِ ثبتِ شرکت‌ها و شرکت‌هایِ توزیع و پخشی که من خودم گرفتارِ یکی از این شرکت‌ها بودم و همچنان هستم توضیحِ مفصل‌تر خواهم داد. ولی این مسئله در داروخانه‌ها با صنعتِ پخش و شرکت‌هایِ سهامی فرق می‌کند.

مشکلات و دیون داروخانه با فروشنده می باشد؟

شرکت‌هایِ سهامی زمانی که نقل و انتقالِ سهام انجام می‌دهید به عنوانِ مدیر عامل و هیئت مدیره‌یِ جدید هم‌چنان به اداره‌یِ دارایی و اداره‌یِ بیمه‌یِ پرسنلی و تأمین اجتماعی پاسخ‌گو خواهید بود.  ماده‌یِ سی و پنج، ماده‌یِ شانزده و ماده‌هایِ مختلفِ قانونی. ولی در داروخانه زیاد به این مسائل نمی‌توان توجه کرد. چون مهم نیست. اگر کسی امروز تعطیل کند مالیاتِ سال‌هایِ گذشته‌یِ به عهده‌یِ خود اوست. به مؤسسِ بعدی ارتباطی ندارد.

تکلیفِ چک‌هایی که به شرکت‌هایِ پخش داده‌ شده چه میشود؟

بابتِ نامه‌ای که دانشگاه به شما می‌دهد که یک ماه شما فرصت دارید قبل از کمیسیون مفاصاحساب بگیرید.

مؤسسِ بعدی میتواند کالای داخل داروخانه را بخرد و بدهیِ شما را پرداخت کند. این به شکلی تبادلِ دَین هست. دارو را گرفته و پولِ شرکت را تسویه می‌کنید و به این صورت بدهی‌ها تسویه می‌شود. و تا زمانی که شما تسویه‌ها را با تمامِ شرکت‌ها انجام ندهید و حتی ۱۰۰۰ تومانِ آن‌ها باقی بماند انجمنِ صنعتِ پخش نامه‌یِ اجازه‌یِ نفل و انتقال پروانه را نمی‌دهد.

برای هر معامله قانونی در داروخانه نیاز به وکیل متخصص می باشد؟

به نظرِ من هر آدمی که هر کارِ بیزینسی بخواهد انجام دهد باید یک وکیل در کنارِش باشد. وکیلی که هیچ منفعتی از آن کار نداشته باشد و قراردادِ رسمی ببندد. یعنی بهترین کار این است که مبادله‌یِ داروخانه؛ البته به نظرِ من خُوب شما تجربه‌یِ بیش‌تری دارید و داروخانه خرید و فروش کردید، حتماً باید یک وکیلِ با سواد و متخصص نه وکیلِ خانواده، در کنارِش باشد. وکیل دارید که تخصصِش در این زمینه باشد؟

انجمنِ داروسازانِ ایران و هر شهری وکیل دارد و به طور رایگان مذاکره می‌کنند و راهنمایی می‌کنند و جدای از این گروه‌هایِ دلالی یا بهتر بگیم خرید و فروشی داروخانه هم این کارها را انجام می‌دهند. ولی توصیه اکیدِ این است.که حتماً کسی باشد که  چندین بار این کار را انجام داده باشند و حسنِ شهرت و خوش نامی در خرید و فرشی داروخانه و معرفیِ کردن دارد. بسیار مهم است و هر کسی نمی‌تواند تجربیاتِ سالم به نفرِ بعدی منتقل کند.

چه مورد از نکاتِ حقوقیِ برای خرید و فروش داروخانه را می توان گفت که باید خیلی روی آنها دقت داشت؟

مسائلِ حقوقی، مسائلِ مالی، مسائلِ قانونی و مسائلی که یک جوان که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده باید رعایت کند. که واردِ یک بازیِ حقوقی نشود. که بعداً یک‌عمر ذهن و زندگی آن فرد آسیب ببیند.

 داروسازِ عزیز برخلافِ آن چیزی که در دانشگاه خوانده‌اید و رشته‌یِ داروسازی را رشته‌یِ بسیار علمی دیدیم؛ چون رشته‌‌یِ داروسازی جزءِ سه چهار رشته‌یِ تاپ علوم‌پزشکی هست ولی جزءِ رشته‌هایِ سختِ علمی هم هست، ولی از نظرِ بعُدِ کاری یک رشته‌یِ اقتصادی علمی است و بعدِ اقتصادی آن گاهاً بیش‌تر از بعدِ علمیِ آن لذت بخش بوده. این مسئله را در نظر داشته باشید.

نکته‌یِ دومی که باید به آن توجه شود، این است که هنوز تعرفه‌هایِ قانونی را وزارتِ بهداشت و مجلس تصویب نکرده است. برایِ خدماتِ مشاوره‌ای، خدماتِ تعرفه‌هایِ داروسازی و هم‌چنان ما خیلی از کشورها تزریقِ واکسن و کنترل‌هایِ سطحی و روتینِ دیابت و غیره را در داروخانه‌ها انجام می‌دهند و بابتِ آن از بیمار تعرفه می‌گیرند.

هم‌چنان ما در وزارتِ بهداشت در ایران چنین چیزی نداریم. درسته که آیین‌نامه‌هایی آن آمده. ولی بخش‌نامه‌ها و مبالغِ آن مشخص نشده. این بحثِ اقتصادی را مدِنظر قراردهید. نکته‌یِ سوم این‌که اگر شما لایوِ گذشته را دیده باشید. زمانی که چندین میلیارد راه‌اندازی می شود.برایِ راه‌اندازیِ داروخانه پس به نسبتِ همان چند میلیارد هم خواهانِ درآمد هستید. الان اگر یک مسئولِ فنیِ ساده در بیمارستان و شرکت‌ها و پخش‌ها و واردات یک مسئول فنیِ داروخانه باشید حقوقِ ماهیانه بیست تا سی میلیون باید دریافت کنید،

تعرفه مشاوره داروسازی از مشکلات بزرگ این صنف می باشد.

چیزی که با توجه به تعرفه‌هایِ امسال مصوب می‌شود با توجه به تعرفه‌هایِ امسال. اما اگر داروخانه‌ بزنید علاوه بر این بیست سی میلیونی که باید خودتان کسب بکنید باید هزینه‌هایِ جاری را هم پرداخت کنید و خوابِ سرمایه‌تان را هم حساب کنید. داروخانه امروز بینِ هفتاد تا هشتاد میلیون تومان هزینه‌هایِ جاری دارد. آب، برق، اجاره، خوابِ سرمایه، دیرکردِ شش تا هشت ماهه‌یِ پرداختیِ بیمه‌ها، حقوقِ پرسنلی، بیمه‌یِ پرسنلی،  هزینه‌هایِ جاریِ صبحانه و نهاری که باید همکارانِ شما در طولِ روز استفاده‌کنند،

تاریخ گذشته بودنِ محصولات شما؛ به هرحال شما هر روز که از همه‌یِ محصولاتِ دارو که تویِ داروخانه چیزی معادلِ چهار پنج هزار کالایِ فعال در دارخانه دارید و به صورتِ تک واحدی تک واحدی، خُب تاریخِ گذشته دارید. من حدودِ هشتاد میلیون تومان هزینه برایِ شما پیش‌بینی می‌کنم. سودِ خودتان هم هست. سودی که بخواهید به عنوانِ مدیریتی بردارید، به عنوانِ فنی بخواهید بردارید، به عنوانِ مؤسس بخواهید بردارید.

تمام هزینه ها، زمان و انرژی راه اندازی داروخانه را محاسبه کنید.

عمری که از ساعتِ ۸ صبح تا ده شب دارید در داروخانه صرف می‌کنید و می‌خواهید مطمئناً منفعتِ مالی هم داشته باشد برایِ شما تا بتوانید به بهایِ اجتماعی و خانواده‌یِ خودتان ادامه بدهید. اگر بخواهید ۸۰ میلیون درآمد داشته باشید و هزینه‌هایتان را فقط پرداخت کنید ببینید. که چقدر باید فروش داشته باشید؟ چقدر نسخه باید داشته باشید؟ چقدر باید تعرفه بگیرید؟ چند میلیون تومان باید کالایی بفروشید که بینِ ۵ تا ۱۵ درصد سود داشته باشد. آیا تمامِ داروخانه‌هایِ سطحِ کشور و سطحِ شهر و استان‌ها اینقدر درآمد دارند؟

 مراقب باشید که با بحثِ رقابت و با بحثِ افزایشِ تعرفه‌ها، با بحثِ دوستانی که در بخشِ دولتی شصت درصد تا هفتاد درصدِ فروشِ دارو را در انحصارِ خودِشون دارند این‌ها خطرناک است. چون همین ۵۰۰۰ قلم الان با افزایشِ قیمت‌ها دیگر کالایِ زیرِ ده هزار تومان  و بیست هزارتومان ندارید. یک شربتِ ساده‌یِ دیفن هیدرآمید الان ۸ تا ۹ هزار تومان است. شما ده عدد از هرکدام ازاین‌ها بخواهید تهیه کنید و چهار پنج هزار قلم کالایِ تجهیزاتی، آرایشی، بهداشتی و داروییِ داروخانه ممکن است یک تا دو میلیارد تومان به یک‌باره سرمایه‌یِ خوابیده داشته باشید.

اگر چک شرکت های پخش را پاس نکنید. مشکلات زیادی برای شما بوجود می آید.

هر چند که شاید چک داده باشید برایِ دو ماه، سه ماه و پنج ماهِ بعد، اما اگر این کالاها فروخته نشود. قانونِ چک یکی از قانون‌هایی بود که گفتم حتماً مطالعه کنید. با شما تعارف ندارد. قانونِ چک سریعاً اجرائیه صادر می‌کنند، اموالِ شما را توقیف می‌کنند، شما را جلب می‌کنند و پولشان را می‌گیرند.از شما  و آن کار موردِ نظر را  هم شرکت‌ها و یا ویزیتورها و یا دوستانِ شما انجام نمی‌دهند. بلکه وکلایِ شرکت‌ها انجام می‌دهند و وظیفه‌یِ آنها این است.که بابتِ دارویی که به شما فروخته شده پول دریافت کنند و شرکتِ خودشان را نجات دهند.

با این سیستمی که انجام می‌شود مراقب باشید. ممکن است که فروش نداشته باشید، ممکن است که نتوانید رقابت کنید، ممکن است که بخواهید واردِ رقابت‌هایِ ناسالم بشید، واردِ پلتفورم‌ها بشوید و باز آنجا باید  ۵ تا ۶ درصد هزینه کنید برایِ پلتفورم‌ها و شاید بخواهید خدایی نکرده دست به دامپینگ و فروشِ داروهایِ قاچاق بزنید که باز خودشان مشکلاتِ دیگری دارند.

برچسب‌ها :