ثبت و قیمت زنی نسخه


مهدی مهدی پور آبان ۲۷, ۱۴۰۱ 12 دقیقه مطالعه
ثبت و قیمت زنی نسخه

یکی از وظایف اصلی تکنسین‌های دارویی، ثبت نرم افزار و قیمت زنی دستی یا الکترونیک نسخه‌هاست. برای فراگیری نحوه قیمت زنی لازم است که شخص با انواع نسخه و بیمه و قوانین هریک از آنها آشنا باشد. در ساده‌ترین دسته بندی، نسخه‌ها به دو نوع بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای تقسیم می‌شوند. نسخه‌های غیر بیمه‌ای مورد شمول قرارداد بین داروخانه و شرکت بیمه نیستند و بیمه گذار تعهدی در قبال پرداخت هزینه‌ی آنها ندارد. این نوع نسخه‌ها معمولاً در سربرگ مخصوص پزشک نوشته می‌شوند و البته از نظر علمی ‌تفاوتی با نسخه‌های نوشته شده داخل دفترچه ندارند، فقط مبلغ آنها آزاد محاسبه می‌شود. در این مورد باید دقت کرد که حتماً نام پزشک و شماره نظام پزشکی وی، در سربرگ قید شده باشد. از جمله سازمان‌های بیمه گر فعال در سطح کشور می‌توان به سازمان تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه نیروهای مسلح، شهرداری، بانک‌های مختلف، سازمان آب، صدا‌ و‌سیما و شرکت نفت اشاره نمود. نکته مهم اینجاست که تعهدات بیمه‌ها در مورد انواع داروها ثابت نبوده و ممکن است با گذشت زمان ، داروهای مختلفی به فهرست داروهای مورد تعهد بیمه‌ها اضافه یا کسر شود. بنابراین لازم است اطلاعات تکنسین ها در این مورد با مراجعات مکرر به سایتهای اینترنتی سازمانهای بیمه گر بروز گردد.
گاهی اوقات شرکت‌های بیمه گر، برای گروه های خاصی از پزشکان فهرستی از داروها اعلام می‌کند، به این معنا که فقط آن داروها را با مهر پزشک مربوطه می‌پذیرد و هزینه آن را پرداخت می‌کند. برای مثال فهرست داروهایی که اگر توسط ماما نوشته شوند مورد تعهد بیمه قرار می‌گیرند شامل موارد زیر است. اگر ماما دارویی خارج از این لیست تجویز کند، بیمه تعهدی در قبال پرداخت هزینه آن ندارد.
قرص و کپسول خوراکی فلوکونازول، قرص دایجستیو، شربت هیدروکسید منیزیم، پماد و شیاف آنتی همورئید، قرص خوراکی نیستاتین، کرم کلوتریمازول، آمپول و قرص ویتامین ب۶، قرص فروس سولفات، قرص فولیک اسید، کپسول هماتینیک، قرص کلسیم جوشان، قرص، شیاف و آمپول هیوسین، قرص و شیاف دیکلوفناک، قرص و شیاف استامینوفن، قرص‌های ضد بارداری، کرم، ژل یا قرص واژینال کلوتریمازول، نیستاتین، پوویدون آیداین، تریپل سولفا و مترونیدازول، قرص خوراکی مترونیدازول، کپسول مفنامیک اسید، قرص و شربت آلومینیم ام جی اس، قرص و قطره دایمتیکون.

محاسبه قیمت نسخه بصورت دستی
محاسبه هزینه نسخه در مورد بیمه‌های مختلف، متفاوت است. تسلط بر قیمت داروها و قیمت زنی نسخه، نیاز به تمرین و تجربهی زیاد دارد. معمولاً چهار مبلغ شامل جمع کل، سهم سازمان بیمه‌، سهم بیمار و مبلغ پرداختی بیمار، برای هر نسخه باید محاسبه شود. ابتدا باید قیمت های مختلف یک دارو را بررسی کنیم.

عنوان توضیح منبع
قیمت خرید قیمت خرید دارو از شرکت پخش فاکتور شرکت
قیمت مصرف کننده قیمت فروش آزاد دارو فاکتور شرکت
سقف تعهد بیمه بخشی از قیمت مصرف کننده که بیمه می‌پردازد سایت بیمه
درصد تعهد بیمه درصدی از تعهد بیمه که بیمه می‌پردازد سایت بیمه
فرمول مشترک محاسبه قیمت داروهای یک نسخه که تقریباً در مورد اکثر سازمان‌های بیمه‌گر صدق می‌کند بصورت زیر است:

۱- برای هر قلم دارو:

مبلغ = تعداد * قیمت فروش
سهم سازمان = تعداد * سقف تعهد بیمه * درصد تعهد بیمه
سهم بیمار= سهم سازمان – (تعداد * قیمت مصرف کننده)

۲- برای کل نسخه:

مبلغ کل = جمع مبلغ تک تک اقلام
سهم سازمان کل = جمع سهم سازمان تک تک اقلام
سهم بیمار کل = جمع سهم بیمار تک تک اقلام
مبلغ پرداختی بیمار= سهم بیمار کل + اقلام آزاد + حق فنی (تعرفه خدمات دارویی).
تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه معادل ۰.۰۸ کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی درمانی و تا سقف ۳ قلم در هر نسخه است که در ایام تعطیل و شب ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود. تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه به ازای هر قلم دارو معادل ۰.۰۱۵ کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی درمانی تا سقف ۳ قلم دارو برای هر بیمار قابل دریافت است. محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش دولتی براساس کای دولتی و در بخش خصوصی بر اساس کای خصوصی است.

گاهی اوقات پزشک نمونه ی خارجی از یک دارو را تجویز می‌کند درحالیکه بیمه نمونه ی ایرانی آن را در تعهد خود دارد، در این حالت هنگام محاسبه جمع کل، قیمت نمونه ی ایرانی دارو در نظر گرفته شده و اختلاف قیمت با نمونه ی خارجی به مبلغ پرداختی بیمار اضافه می‌شود.

جلوگیری از کسورات بیمه‌ای
۱- پس از ارسال نسخه به سازمان‌های بیمه، در صورتی که هریک از اشتباهات زیر اتفاق افتاده باشد، بیمه هزینه مربوطه را به داروخانه پرداخت نمی‌کند.
۲- ارسال نسخ مخصوص پزشک یا بیمار به جای نسخه مخصوص داروخانه
۳- اتمام اعتبار دفترچه بیمه
۴- نسخ فاقد تاریخ ویزیت، امضا و مهر پزشک، مهر داروخانه و مهر و امضای مسئول فنی
۵- نسخ تجویزی با خودکار قرمز یا مداد
۶- اشتباه در محاسبه قیمت دارو

برچسب‌ها :