نسخ الکترونیک بیمه سلامت

 

مقدمه

سازمان بیمه سلامت با حذف دفترچه های بیمه، قدمی موثر در جهت سهولت کار موسسات درمانی، پرهیز از دوباره کاری و در نهایت کاهش اشتباهات برداشته است .

 

از مهمترین همراهان اجرایی  نسخ الکترونیک بیمه سلامت، موسسات پاراکلینیکی و داروخانه های طرف قرارداد هستند.

از این رو سازمان بیمه سلامت سعی نموده تا با طراحی و ارائه وب سرویسهای نسخه نویسی الکترونیک و ارائه آنها به شرکتهای نرم افزاری، به همراهی با این مجموعه ها بپردازد.

 

تاریخچه

از تیرماه ۱۳۹۹، کلیه داروخانه ها بنابر بخشنامه سازمان بیمه سلامت موظف شدند با ثبت نام در برنامه کاهش کاربرد دفترچه سازمان بیمه سلامت و طی فرایند مورد توافق با مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارچوب این شیوه نامه از مرداد ماه ۱۳۹۹ کلیه اسناد هزینه نسخ خود را به صورت الکترونیک به سازمان بیمه سلامت ایران ارسال نمایند.

 

داروخانه هایی که بتوانند سامانه های نرم افزاری خود را به درگاه یکپارچه ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متصل و صورت حساب را ارسال نمایند، در اولویت پرداخت مطالبات سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفته و مشوق بسته پرداختی سه ماه مطالبات سال ۹۸ را دریافت خواهند نمود.

با توجه به گسترش خدمات الکترونیک و ترویج استفاده از این خدمات به عنوان یک فرهنگ در جامعه و با فراهم شدن زیرساخت های ارائه خدمات الکترونیک در سازمان بیمه سلامت از دو بعد مراکز تشخیصی-درمانی (سامانه شرکای کاری سازمان بیمه سلامت) و بیمه‌شدگان (سامانه یکپارچه مدیریت بیمه شدگان)، سازمان بیمه سلامت اقدام به حذف دفترچه بیمه کاغذی نموده و نقش هایی که دفترچه بیمه کاغذی در فرآیندهای کسب و کار بازی می کند را به صورت الکترونیک ارائه می دهد.

با استفاده از نرم افزار راهکار جامع مدیریت داروخانه آرسن کاربران می توانند با عملکردی ساده و سریع نسخ الکترونیک بیمه سلامت را ثبت کنند.

 
 
 
 

داروخانه هایی که از نرم افزار داروخانه آرسن در مدیریت داروخانه خود بهره می برند می توانند نسخ خدمات درمانی را به راحتی بدون ورود به سایت HDK (بیمه سلامت) از طریق نرم افزار هوشمند تبیان چه به صورت نسخه کاغذی دریافت کرده باشند و چه به صورت الکترونیک، در کمترین زمان با حداکثر دقت ثبت نمایند.

همزمان به راحتی امکان ارائه پرینت نسخه کاغذی ثبت شده از سایت HDK و فیش پرینت نهایی از نرم افزار تبیان وجود دارد.

مزایای طرح ثبت نسخ الکترونیک بیمه سلامت

قابلیت های اصلی این سامانه به شرح ذیل می باشد:
استحقاق سنجی بیمه شده
تاریخچه ویزیت و خدمات ارائه شده
ایجاد پروفایل جهت سهولت ثبت خدمات ارائه شده
مشاهده قرارداد مرکز
کنترل قوانین رسیدگی آنلاین

 
 
 
 

ثبت نسخ الکترونیک بیمه سلامت

در فرایند ثبت نسخ کاغذی و نسخ الکترونیک خدمات درمانی در نرم افزار تبیان که کاملا هوشمندانه طراحی شده، کاربر نرم افزار داروخانه آرسن به راحتی و بدون نیاز به ورود به سایت HDK، به صورت آنلاین می تواند نسخ را ثبت کند.

در ثبت نسخ کاغذی کاربر نرم افزار آرسن با در دست داشتن کدملی بیمار، کد نظام پزشک که در نسخه بیمار ثبت شده و تاریخ ویزیت، شروع به تبدیل نسخه کاغذی به نسخه الکترونیک نموده و اقلام نسخه را به سادگی با روش های مختلفی که همیشه به ثبت نسخ می پردازد در نرم افزار وارد نموده و تمامی مپینگ ها با سامانه IHIO به صورت آنلاین انجام شود.

کاربر پس از مطمئن شدن از وارد کردن صحیح اطلاعات در نرم افزار و بررسی هشدارهای مربوط به قوانین بیمه ای می تواند با ثبت نهایی کد رهگیری و شماره توالی نسخه ثبت شده در سامانه را دریافت کند، در این پروسه همزمان با ثبت نسخه در سامانه تمامی اطلاعات در نرم افزار داروخانه آرسن نیز ثبت می شود و از دوباره کاری و اتلاف وقت کاربر جلوگیری به عمل می آید و در پایان امکان تحویل  فیش پرینت به بیمار میسر می باشد.

در ثبت نسخه الکترونیک کاربر نرم افزار آرسن تنها با در دست داشتن کدملی بیمار و کدرهگیری نسخه الکترونیک ثبت شده توسط پزشک در سامانه IHIO می تواند نسخه را فراخوانی کرده و پس از بررسی هشدارهای مربوط به قوانین بیمه ای و بررسی صحیح بودن اطلاعات، با ثبت نهایی نسخه، کد رهگیری و شماره توالی را دریافت کرده و نگاشت نهایی با نرم افزار داروخانه آرسن صورت پذیرد که در این حالت نیز از دوباره کاری و اتلاف وقت کاربر جلوگیری شده و سرعت فرایند افزایش می یابد و همزمان فیش پرینت مربوط به نسخه قابل تحویل به بیمار می باشد.

 

آموزش ثبت نسخ الکترونیک بیمه سلامت

 
 

خرید آنلاین نرم افزار داروخانه تبیان