نسخ الکترونیک بیمه سلامت

با توجه به گسترش خدمات الکترونیک و ترویج استفاده از این خدمات به عنوان یک فرهنگ در جامعه و با فراهم شدن زیرساخت های ارائه خدمات الکترونیک در سازمان بیمه سلامت از دو بعد مراکز تشخیصی-درمانی (سامانه شرکای کاری سازمان بیمه سلامت) و بیمه‌شدگان (سامانه یکپارچه مدیریت بیمه شدگان)، سازمان بیمه سلامت اقدام به حذف دفترچه بیمه کاغذی نموده و نقش هایی که دفترچه بیمه کاغذی در فرآیندهای کسب و کار بازی می کند را به صورت الکترونیک ارائه می دهد. با استفاده از نرم افزار راهکار جامع مدیریت داروخانه آرسن کاربران می توانند با عملکردی ساده و سریع نسخ الکترونیک بیمه سلامت را ثبت کنند.

3 1 vote
Article Rating
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments