نسخه الکترونیک بیمه سلامت

مقدمه

سازمان بیمه سلامت با حذف دفترچه های بیمه، قدمی موثر در جهت سهولت کار موسسات درمانی، پرهیز از دوباره کاری و در نهایت کاهش اشتباهات برداشته است. از مهمترین همراهان اجرایی  نسخه الکترونیک بیمه سلامت، موسسات پاراکلینیکی و داروخانه های طرف قرارداد هستند. از این رو سازمان بیمه سلامت سعی نموده تا با طراحی سامانه خدمات الکترونیک بیمه سلامت و ارائه آنها به شرکتهای نرم افزاری، به همراهی با این مجموعه ها بپردازد.

 

تاریخچه

از تیرماه ۱۳۹۹، کلیه داروخانه ها بنابر بخشنامه سازمان بیمه سلامت موظف شدند با ثبت نام در برنامه کاهش کاربرد دفترچه سازمان بیمه سلامت و طی فرایند مورد توافق با مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارچوب این شیوه نامه از مرداد ماه ۱۳۹۹ کلیه اسناد هزینه نسخ خود را به صورت الکترونیک به سازمان بیمه سلامت ایران ارسال نمایند.

 

داروخانه هایی که بتوانند سامانه های نرم افزاری خود را به درگاه یکپارچه ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متصل و صورت حساب را ارسال نمایند، در اولویت پرداخت مطالبات سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفته و مشوق بسته پرداختی سه ماه مطالبات سال ۹۸ را دریافت خواهند نمود. با استفاده از نرم افزار راهکار جامع مدیریت داروخانه آرسن کاربران می توانند با عملکردی ساده اقدام به ارسال الکترونیکی نسخ بیمه سلامت نمایند.

داروخانه هایی که از نرم افزار داروخانه آرسن در مدیریت داروخانه خود بهره می برند می توانند نسخ خدمات درمانی را به راحتی بدون ورود به سایت HDK (سامانه بیمه سلامت) از طریق نرم افزار هوشمند تبیان چه به صورت نسخه کاغذی دریافت کرده باشند و چه به صورت الکترونیک، در کمترین زمان با حداکثر دقت ثبت نمایند. همزمان به راحتی امکان ارائه پرینت نسخه کاغذی ثبت شده از سایت HDK و فیش پرینت نهایی از نرم افزار تبیان وجود دارد.

 

قابلیت های اصلی این سامانه به شرح ذیل می باشد:

  • استحقاق سنجی بیمه شده
  • تاریخچه ویزیت و خدمات ارائه شده
  • ایجاد پروفایل جهت سهولت ثبت خدمات ارائه شده
  • مشاهده قرارداد مرکز
  • کنترل قوانین رسیدگی آنلاین

آموزش ثبت نسخ الکترونیک بیمه سلامت

 
 

خرید آنلاین