نسخ الکترونیک تامین اجتماعی

سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی در حال جایگزین شدن به جای دفترچه های کاغذی است. به گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی حذف دفترچه و برنامه نسخه الکترونیک از مهم ترین اولویت های این سازمان بوده و امکان نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک برای تمامی ارائه دهندگان خدمات درمانی در بستر سامانه سازمان تامین اجتماعی فراهم شده است. تمامی پزشکان دارای امضای دیجیتال می توانند با استفاده از این سامانه 95 درصد سهم سازمان تامین اجتماعی از مبلغ ویزیت را به روز دریافت کنند و پزشکان فاقد امضای دیجیتالی نیز 80 درصد از سهم سازمان تامین اجتماعی را روزانه دریافت می کنند.

 

در فرایند ثبت نسخ کاغذی و نسخ الکترونیک تامین اجتماعی در نرم افزار تبیان که کاملا هوشمندانه طراحی شده، کاربر نرم افزار داروخانه آرسن به راحتی و بدون نیاز به ورود به سایت به صورت آنلاین می تواند نسخ را ثبت کند.

 

آموزش ثبت نسخ الکترونیک بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین