طراحی داخلی داروخانه و دیزاین داروخانه

ممکن است از خود بپرسید که چرا فروش شما کاهش پیدا کرده است و به دنبال یافتن علت آن باشید. یکی از دلایلی که ممکن است باعث افت فروش شود، چیدمان نامناسب و یا طراحی فرسوده و قدیمی داروخانه است. اما برای طراحی جدید و مدرن داروخانه نیاز به انجام چه کارهایی است؟

اگر برنامه مدونی برای توصیف چگونگی رفع نیاز مشتری وجود نداشته باشد، محصولاتی که در قفسه های داروخانه هستند احتمالاً مورد توجه واقع نخواهند شد. بیشتر محصولات بدون نسخه قربانی این موضوع می شوند.